TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH.

Centre of Political Sciences – Viet Nam National University Ho Chi Minh City.

Trung tâm lý luận chính trị DHQG TPHCM Trung tâm lý luận chính trị DHQG TPHCM

Chi bộ của
Trung Tâm Lý Luận Chính Trị DHQG TP.HCM

PGS. TS Đinh Ngọc Thạch

Chi bộ

Ths. Phạm Thị Thu Hương

Chi bộ