TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH.

Centre of Political Sciences – Viet Nam National University Ho Chi Minh City.

Giới thiệu về
Quản lý nội dung, chương trình, giáo trình môn LLCT

Về quản lý  nội dung, chương trình, giáo trình môn LLCT :

Trung tâm lý luận chính trị quản lý việc thực hiện nội dung, chương trình, giáo trình những môn LLCT nhằm đảm bảo tính pháp lý, tính liên thống nhất, liên thông và đảm bảo chất lượng giảng dạy, học tập các môn LLCT trong toàn ĐHQG-HCM, quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ-giảng viên hoàn thành nhiệm vụ mà Ban Giám đốc ĐHQG-HCM giao phó, đưa Trung tâm Lý luận Chính trị – ĐHQG-HCM trở thành một trung tâm giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu các môn lý luận chính trị chất lượng cao của ĐHQG-HCM, khu vực phía Nam và cả nước.

  1. Tổ chức giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên trong và ngoài ĐHQG-HCM;
  2. Tổ chức giảng dạy môn triết học (chương trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học) cho học viên sau đại học theo nhu cầu của cơ sở đào tạo trong và ngoài ĐHQG-HCM;
  3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề, các lớp tập huấn về lý luận chính trị cho giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị và cán bộ làm công tác thuộc lĩnh vực này;
  4. Quản lý về chất lượng dạy các môn lý luận chính trị trong ĐHQG-HCM;
  5. Tập hợp và khai thác sức mạnh tổng hợp của các nhà giáo, các nhà khoa học, trong và ngoài ĐHQG-HCM để thực hiện việc giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu phát triển ĐHQG-HCM và các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước; thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQG-HCM giao.
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Nhà điều hành ĐHQG TP Hồ Chí Minh – Khu Phố 6 P. Linh Trung, Q.Thủ Đức Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 37.242.160 – Ext: 1431 -1430
Website: http://www.cps.vnuhcm.edu.vn

Hình ảnh về
Quản lý nội dung, chương trình, giáo trình môn LLCT