TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH.

Centre of Political Sciences – Viet Nam National University Ho Chi Minh City.

Giới thiệu về
Tư vấn lĩnh vực thuộc lý luận chính trị

Tư vấn

Tư vấn cho Giám đốc ĐHQG-HCM những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận chính trị để đáp ứng nhu cầu giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQG-HCM và đáp ứng nhu cầu của xã hội thuộc lĩnh vực này;

Tư vấn cho Giám đốc ĐHQG-HCM về hoạt động bồi dưỡng, đào tạo giảng viên, cán bộ lý luận chính trị, hoạt động giảng dạy, học tập những môn lý luận chính trị theo chủ trương chung của ĐHQG-HCM, Bộ GD&ĐT;

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Nhà điều hành ĐHQG TP Hồ Chí Minh – Khu Phố 6 P. Linh Trung, Q.Thủ Đức Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 37.242.160 – Ext: 1431 -1430
Website: http://www.cps.vnuhcm.edu.vn

Hình ảnh về
Tư vấn lĩnh vực thuộc lý luận chính trị