1.   PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Bí thư Chi bộ

2.   Đ/c: Phạm Thị Thu Hương - Phó Bí thư Chi bộ

3.   Đ/c: Nguyễn Đình Quốc Cường

4.   Đ/c: Trần Hoàng Hảo

5.   Đ/c: Nguyễn Minh Hải

6.   Đ/c: Nguyễn Thị Kim Chung

7.   Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Hoa

8.   Đ/c: Quách Thị Minh Trang

9.   Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Nhiên

10. Đ/c: Ngô Thị Hồng Hạnh