1. Đinh Ngọc Thạch – Bí thư Chi bộ

2. Cung Thị Tuyết Mai

3. Nguyễn Ngọc Thu

4. Nguyễn Thị Kim Chung

5. Phạm Thị Thu Hương

6. Ngô Thị Hồng Hạnh