Ngày 18 tháng 01 năm 2017, Trung tâm Lý luận Chính trị ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2016. Cùng với toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm LLCT, tham dự Hội nghị còn có đồng chí Lâm Tường Thoại, Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe PGS.TS Đinh Ngọc Thạch, Bí thư  Chi bộ, Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo tổng kết năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo đã đánh giá khá đầy đủ, toàn diện hoạt động của Trung tâm trong năm 2016 vừa qua ở các  lĩnh vực cụ thể, từ công tác tổ chức – cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học,  kế hoạch – tài chính,  đến các hoạt động chính trị - xã hội.  Trong năm 2016, 100% cán bộ, viên chức Trung tâm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 2 cán bộ, viên chức đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Trung tâm được trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, một cá nhân nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM; cùng một số danh hiệu tập thể và cá nhân trong hoạt động công đoàn.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, hoạt động của Trung tâm còn một số bất cập, chưa thực sự gắn kết với mục tiêu đề ra theo định hướng của Đại học Quốc gia năm 2016 là “hiện đại, liên thông, hội nhập”.

Báo cáo đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của Trung tâm trong năm 2017, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, chất lượng đào tạo;  đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, trước hết là phối hợp với Đại học Quốc gia Lào tổ chức Hội thảo khoa học theo thỏa thuận đã ký kết; đổi mới cơ chế quản lý và chi tiêu tài chính;  cải tiến công tác quản lý và điều hành Trung tâm.

Hội nghị đã nghe báo cáo công tác tài chính năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017; công tác thi đua khen thưởng; báo cáo công tác thanh tra nhân dân và những ý kiến đóng góp, đề xuất của các cá nhân nhằm xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Tường Thoại đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Trung tâm năm 2016 qua việc thực hiện sát với thực tế kế hoạch   đề ra. Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, Trung tâm cần tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm túc quy định của ĐHQG để giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Trung tâm cũng cần chú trọng  nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo đại học, xây dựng lộ trình cụ thể cho đào tạo sau đại học, đề xuất với với Bộ GD & ĐT về thay đổi chương trình đào tạo các môn LLCT cho phù hợp với tình hình thực tế của đất nước. Trung tâm cũng cần mạnh dạn kiến nghị ĐHQG.HCM hỗ trợ hiệu quả hơn cho sự phát triển của Trung tâm, vai trò của Trung tâm công tác lý luận chính trị.

Hình ảnh Hội nghị