ĐẠI HỌC QUỐC GIA  TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

                        Số: 26/TB -TTLLCT- ĐT&NCKH

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 6 năm 2014                                               

THÔNG BÁO

            Về việc tổ chức Lớp Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Triết học Sau Đại học

Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, nâng ngạch, đào tạo sau đại học cho giảng viên của các trường đại học và cao đẳng; Trung tâm Lý luận chính trị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Triết học sau đại học.

1. Đối tượng:              Học viên đã tốt nghiệp đại học.

2. Nội dung:              Chương trình Triết học sau đại học không chuyên ngành Triết học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số tiết: 60 tiết

3. Thời gian học:       - Lớp học khai giảng ngày 15/6/2014

- Thời gian học: Các ngày trong tuần,

sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30

4. Địa điểm học:        Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM, Phòng 703, Nhà Điều Hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

5. Học phí:                  1.500.000 đ/học viên.

6. Địa chỉ liên hệ và đăng ký:

Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM, Phòng 707,

Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: (848) 37242160 (Ext:1432);

Di động: 0907759206 Cô Nhiên, 0939028519 Cô Hương.

Đăng ký qua Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học viên đăng ký tham gia lớp học cần ghi đầy đủ thông tin theo mẫu sau:

TT

Họ

Tên

Ngày, Tháng,

năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi sinh

Cơ quan công tác

Số điện thoại

liên lạc

email

Lưu ý: -     Học viên cần điền đầy đủ và chính xác thông tin khi đăng ký.

-          Mỗi học viên nộp một tấm hình thẻ 4x6 điền đầy đủ thông tin (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, nơi sinh ở mặt sau của hình . Học viên nộp hình khi đăng ký.

Trân trọng.                 

  Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;

 

- Lưu: VT, ĐT&NCKH

 

 

(đã ký)

 

PGS.TS Đinh Ngọc Thạch