ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận chứng chỉ môn Tư thưởng Hồ Chí Minh khóa 3 năm 2014

 


Trung tâm Lý luận chính trị thông báo đến các anh chị học viên lớp Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tư thưởng Hồ Chí Minh khóa 3 ngày 22/8/2014 vui lòng đến nhận chứng chỉ tại Trung tâm.

Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Lý luận chính trị Nhà điều hành ĐHQG-HCM, khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM.

Thời gian: Chứng chỉ được phát từ ngày 13/9/2014, từ thứ 2 đến thứ 6, buổi sáng từ 8h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 15h30.

Lưu ý:

 - Khi nhận chứng chỉ học viên mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân;

-  Nếu nhận chứng chỉ giúp người khác phải có giấy ủy quyền có chữ ký của bên ủy quyền, bên được ủy quyền và xác nhận của cơ quan;

-  Điện thoại liên hệ: 0987018338 (Thanh Nhiên)

 

          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 10 năm 2014

                               TL. GIÁM ĐỐC

                KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT&NCKH

                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                                           (đã ký)

 

                            Nguyễn Thị Thanh Nhiên