Ngày 23 tháng 01 năm 2015,  Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng”.

 

Tham dự Hội thảo có PGS,TS Phan Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Ban tuyên giáo TW; Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Lãnh đạo một số trường ĐH thành viên ĐHQG TP. HCM; Hội đồng Lý luận TW; Ban biên soạn chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị; Lãnh đạo các trường ĐH, CĐ khu vực phía Nam; Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG TP. HCM; Các chuyên gia, các nhà khoa học, giảng viên tâm huyết đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng, các viện, các học viện …. 

 

 

Toàn cảnh Hội thảo“Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng”

 

 

Chủ tọa đoàn Hội thảo“Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng”

 

 

  Trong bài phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, Trưởng ban tổ chức Hội thảo đã nêu bật những thành quả đáng khích lệ trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị. Công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị trong thời gian qua đã làm sáng tỏ và luận chứng một cách khoa học những luận điểm nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đội ngũ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị đã bám sát các điểm nóng của thực tiễn xã hội, đào sâu các vấn đề lý luận, thường xuyên tìm tòi, đổi mới phương pháp, chương trình, giáo trình, nội dung giảng dạy phù hợp với điều kiện thực tiễn, gắn với định hướng và chiến lược phát triển chung của các cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo. Việc học tập lý luận chính trị trong các trường đại học và cao đẳng bước đầu có những chuyển biến tích cực; người học đã chủ động tiếp thu bài giảng, tích cực tương tác với giảng viên, thể hiện sáng tạo trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin, qua đó nâng cao trách nhiệm công dân của mình đối với sự phát triển của đất nước.

TS Nguyễn Đức Nghĩa tin tưởng rằng, buổi hội thảo hôm nay là dịp để các nhà giáo, nhà khoa học trình bày, trao đổi thẳng thắn, cởi mở những quan điểm của mình theo phương châm “phát huy tự do tư tưởng và tính sáng tạo trong nghiên cứu lý luận, kết hợp thống nhất tính khoa học với tính đảng, giữa khoa học với chính trị”. Kết quả Hội thảo sẽ đóng góp thiết thực cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 

 

TS Nguyễn Đức Nghĩa, PGĐ ĐHQG-HCM phát biểu tại Hội thảo

 

 

Đến tham dự Hội thảo, BTC đã nhận được 120 bài tham luận của các nhà giáo, nhà khoa học từ gần 30 đơn vị trên khắp cả nước, trong đó có 79 bài được chọn báo cáo và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.

Nhiều ý kiến được các đại biểu đóng góp trực tiếp tại Hội thảo, tập trung vào các chủ đề chính: Những yếu tố tác động đến chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng; Phương án biên soạn chương trình, giáo trình dùng cho đào tạo chuyên ngành lý luận chính trị.

PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu, các môn lý luận chính trị phải được đổi mới cùng với quá trình đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục của đất nước. Bên cạnh đổi mới cấu trúc, khung chương trình, các giờ học cần cung cấp đầy đủ kiến thức cho sinh viên. Giảng viên phải giới thiệu được tinh túy của các môn khoa học này để môn học trở nên hấp dẫn hơn, thúc đẩy tính sáng tạo của sinh viên. Muốn vậy, giảng viên phải tích cực nghiên cứu các vấn đề lý luận, cập nhật các thông tin đầy đủ, sinh động để áp dụng trong bài giảng.

 

 

 

PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo

 

 

 

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, thời gian gần đây, các môn triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học được gộp chung lại thành môn lý luận chính trị, đã làm giảm tính chuyên sâu của các môn học này. Tính bền vững trong giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin ở bậc đại học đang dần bị mất đi, việc tổ chức giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị còn mang tính hình thức, làm cho người học thiếu hứng thú, dẫn đến coi nhẹ, đánh giá không đúng tầm quan trọng của các môn lý luận chính trị. GS Hoàng Chí Bảo đưa ra sáu kiến nghị giải pháp cho vấn đề này, trước hết cần thay đổi nhận thức xã hội, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng và Nhà nước, từ cấp chiến lược đến đội ngũ trí thức trong các trường đại học và viện nghiên cứu, đồng thời thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên theo môn học, theo các lĩnh vực chuyên môn, tạo môi trường, điều kiện và động lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, kiến nghị thiết kế lại chương trình, biên soạn giáo trình, giáo khoa theo hướng cơ bản, hiện đại, thực tiễn Việt Nam, kết hợp các tri thức hàn lâm với tri thức ứng dụng, đa dạng hóa giáo trình, sách tham khảo.

 

 

 

GS.TS Hoàng Chí Bảo, UV Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo

 

 

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Chính sách quốc gia, Trường Đại học KHXH & NV – ĐHQG.HCM cho rằng, để nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo lý luận chính trị cần phải phát triển đội ngũ giảng viên có trí tuệ và nhân cách mẫu mực. Cùng với hoàn thiện “Chương trình chuẩn” về giảng dạy lý luận chính trị, nên xây dựng “Giáo trình chuẩn”, “Tài liệu tham khảo chuẩn” với nội dung, hình thức và phương pháp thích hợp cho các đối tượng, 

 

 

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa phát biểu tại Hội thảo

 

 

 

Về hiệu quả giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị, theo PGS.TS Đinh Ngọc Thạch, Giám đốc Trung tâm LLCT – ĐHQG.HCM, thời gian qua đội ngũ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị thường xuyên tìm tòi, đổi mới phương pháp, nội dung giảng dạy cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn học này vẫn còn không ít hạn chế, chưa thực sự đáp ứng tốt những đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới. Chương trình giảng dạy chưa thực sự tạo sự kết nối giữa người giảng và người học, giữa nội dung trong sách với cuộc sống, giữa lý luận và thực tiễn. Trong đào tạo chuyên ngành vẫn tồn tại cách tiếp cận cũ, những biểu hiện của chủ nghĩa bảo thủ, chủ nghĩa giáo điều, cần được nhận diện và khắc phục.

 

 

 

PGS.TS Đinh Ngọc Thạch, Giám đốc Trung tâm Lý luận Chính trị ĐHQG-HCM phát biểu tại Hội thảo

 

 

Tại Hội thảo, bên cạnh việc phân tích thực trạng, các tham luận và ý kiến cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị, trong đó, nhiều ý kiến cho rằng việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên là vấn đề cốt lõi bởi vai trò, phương pháp truyền đạt của người thầy là cực kỳ quan trọng, giúp sinh viên say mê, yêu thích các môn lý luận chính trị. Ngoài ra, việc vận dụng lý thuyết để giải thích các vấn đề trong thực tế cũng được các đại biểu khuyến khích và cho rằng điều này sẽ gây hứng thú, gợi sự tò mò, khám phá của sinh viên. 

 Phát biểu tổng kết Hội thảo, PGS.TS Phan Thanh Bình đánh giá cao việc Trung tâm LLCT đã chủ động đề xuất ĐHQG-HCM phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi sinh hoạt khoa học hết sức quan trọng này, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa sống còn của việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập lý luận chính trị đối với quá trình đồng thuận tư tưởng, ổn định chính trị, bảo vệ và phát triển lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, xây dựng, bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội, trên cơ sở đó nâng cao trình độ văn hoá và trách nhiệm công dân của mỗi cá nhân. Việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị không ngoài mục đích nào khác là góp phần hiện thực hóa quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chúng ta trang bị cho sinh viên không chỉ kiến thức về khoa học, mà cả bản lĩnh chính trị vững vàng, giúp hình thành và phát triển nhận thức, nhân cách, nâng cao năng lực tư duy, tinh thần, trách nhiệm của những người đang và sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

 

 

PGS.TS Phan Thanh Bình Giám đốc ĐHQG-HCM phát biểu tại Hội thảo

 

 

Hội thảo đã tạo ra được một diễn đàn giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức, quản lý, nghiên cứu, giảng dạy của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các giảng viên, tìm ra những giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các môn lý luận chính trị trong điều kiện hiện nay.

 

Hình ảnh đại biểu phát biểu tại Hội thảo

 

 

 

PGS.TS Trần Chí Đáo, Nguyên Giám đốc ĐHQG-HCM phát biểu tại Hội thảo

 

 

 

PGS.TS Đặng Hữu Toàn, Viện Triết học, Viện hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

 

 

 

PGS.TS.Nguyễn Tiến Dũng , Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Luật ĐHQG-HCM phát biểu tại Hội thảo

 

 

 

PGS.TS Bùi Anh Tuấn,  Vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội thảo

 

 

 

PGS.TS Vũ Văn Gầu, trường ĐHKHXHNV, ĐHQG-HCM phát biểu tại Hội thảo

 

 

 

TS.Tần Xuân Bảo, Phó Giám đốc Học viện cán bộ Tp.Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM phát biểu tại Hội thảo.

 

 

 

TS Nguyễn Văn Bảng, trường ĐH Kinh tế-Luật ĐHQG-HCM Phát biểu tại Hội thảo

  Các đại biểu tham khảo tài liệu trưng bày tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng”

 

 

 

Lưu niệm các đại biểu tham dự Hội thảo