Sáng ngày 30/3/2015, Chi bộ Trung tâm Lý luận chính trị (TTLLCT) ĐHQG-HCM đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự Đại hội có PGS.TS Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM, đ/c Nguyễn Công Mậu, Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQG-HCM, đ/c Dương Thị Kim Anh, Phó Trưởng Ban tuyên huấn Đảng ủy ĐHQG-HCM, cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Lý luận chính trị.

 

 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM Phan Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 


Toàn cảnh Đại hội

Chi bộ Trung tâm Lý luận Chính trị ĐHQG-HCM được thành lập vào năm 2011, tất cả đều có trình độ đại học và trên đại học, trong đó có 1 PGS. Với đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, không ngừng hoàn thiện trình độ chuyên môn, trong thời gian qua Chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo, định hướng các hoạt động của Trung tâm, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong tất cả các mặt, từ công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức – cán bộ, đào tạo – nghiên cứu khoa học,  kế hoạch – tài chính, đến công tác phát triển đảng và các hoạt động xã hội. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhiều thách thức cần vượt qua, trong đó có vấn đề nguồn nhân lực, khả năng liên kết sức mạnh hệ thống trong đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ĐHQG-HCM, vấn đề thu hút cán bộ trình độ cao về Trung tâm.

Đại hội xác định phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể là: đổi mới phương thức lãnh đạo để bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng, hành động của đội ngũ đảng viên trong Chi bộ, của công chức, viên chức TTLLCT; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu xây dựng Chi bộ TTLLCT đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ;  phát triển Trung tâm LLCT thành Viện trong thời gian thích hợp, trở thành đầu mối gắn kết đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị của ĐHQG-HCM, tăng cường liên kết vùng;  triển khai có hiệu quả 5 chương trình cơ bản về công tác lý luận nói chung, công tác đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị tại ĐHQG-HCM nói riêng.

Đại hội cũng đề ra 4 nhóm chỉ tiêu cần phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020,  liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức – cán bộ, công tác đào tạo – nghiên cứu khoa học và công tác phát triển Đảng.

Đại hội dành thời gian để các đảng viên Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ V của Đảng bộ ĐHQG-HCM, Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ Trung tâm Lý luận chính trị tại Đại hội lần thứ II.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy ĐHQG-HCM ghi nhận và hoan nghênh những kết quả, thành tích mà Chi bộ TTLLCT đạt được trong giai đoạn vừa qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập trong việc lãnh đạo Trung tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đặt ra cho Trung tâm 3 nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020: một là, nêu cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ, nhanh chóng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ đã xác định trong Báo cáo chính trị  của Chi bộ; hai là, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp, làm tốt vai trò tư vấn, tham mưu về LLCT cho ĐHQG-HCM, chú trọng nâng chất và phát triển đội ngũ có trình độ cao, có năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu khoa học, gắn với sức mạnh hệ thống; ba là, tập trung vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ trên tất cả các lĩnh vực, tham mưu cho lãnh đạo ĐHQG-HCM về việc thành lập Hội đồng lý luận của ĐHQG, góp phần cung cấp  luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược phát triển của ĐHQG-HCM.

 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2012-2015 và Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức bỏ phiếu bầu Bí thư, phó Bí thư nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đinh Ngọc Thạch được tín nhiệm bầu lại làm Bí thư và đồng chí Phạm Thị Thu Hương được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội bầu 01 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG-HCM  lần thứ V.

 

Các đảng viên tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

 

Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệm cùng Chị bộ TTLLCT