Sáng 15 tháng 09 năm 2016 Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM khai giảng lớp bồi dưỡng và nâng cao kiến thức Tư tưởng Hồ Chí Minh (khóa 4) tại Số 3B Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 01, Tp. Hồ Chí Minh (Trung tâm Lý Tự Trọng, Trường Đại học Quốc tế).

Tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng có GS.TS.GVCC Hoàng Chí Bảo,  nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, PGS.TS. GVCC Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật Tp.HCM. Lớp bồi dưỡng tập trung vào  các chuyên đề:

- Hồ Chí Minh học với tư cách là một khoa học;

-  Những hướng tiếp cận mới và những quan niệm mới về Tư tưởng Hồ Chí Minh;

 - Sự thống nhất giữa tư tưởng với phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh;

 - Lý luận Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền;

 - Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về xây dựng nền dân chủ và nhà nước pháp quyền Việt Nam;

 - Chủ thuyết phát triển Hồ Chí Minh;

 - Nghị Quyết lần thứ XII của Đảng với việc học tập tác phong, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Phân tích một số tác phẩm và bài viết tiêu biểu của Hồ Chí Minh gồm: Đường Cách mệnh; Tuyên ngôn độc lập; Dân vận; Sửa đổi lối làm việc; Đời sống mới;  Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Di chúc.

 Học viên lớp bồi dưỡng là những cán bộ, giảng viên, chuyên viên của  các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam.

Phát biểu tại buổi khai giảng lớp học, PGS,TS Đinh Ngọc Thạch, Giám đốc TTLLCT khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời chúc các học viên vận dụng tốt những kiến thức được tiếp thu tại lớp bồi dưỡng vào công tác giảng dạy, nghiên cứu  khoa học trong thời gian tới.

Các học viên tham gia khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng theo đúng quy định.

 

PGS.TS Đinh Ngọc Thạch phát biểu khai giảng lớp học