Sáng ngày 30/3/2015, Chi bộ Trung tâm Lý luận chính trị (TTLLCT) ĐHQG-HCM đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự Đại hội có PGS.TS Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM, đ/c Nguyễn Công Mậu, Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQG-HCM, đ/c Dương Thị Kim Anh, Phó Trưởng Ban tuyên huấn Đảng ủy ĐHQG-HCM, cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Lý luận chính trị.

Ngày 09/02/2015 Trung tâm Lý luận chính trị (TTLLCT) Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2014. Tới dự Hội nghị có ThS. Lâm Tường Thoại, Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM cùng toàn thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức Trung tâm.

Ngày 23 tháng 01 năm 2015,  Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng”.

PHÁT HUY SỨC MẠNH HỆ THỐNG TRONG 

ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

Theo tinh thần Kết luận của cuộc họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trung tâm Lý luận chính trị, ngày 29/10/2014 Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị đã ký ban hành “Kế hoạch phát triển Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM giai đoạn 2016 – 2020”, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết đổi mới việc đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị nhằm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 (Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/ 2014).

 

Sau khi đánh giá tình hình phát triển của trung tâm LLCT giai đoạn 2011 – 2015, bản Kế hoạch nêu ra bốn định hướng phát triển và bảy nội dung cụ thể về tổ chức và hoạt động của Trung tâm giai đoạn 2016 – 2020, đặc biệt chú trọng đến việc phát huy sức mạnh hệ thống của đội ngũ nhà giáo – nhà khoa học trong ĐHQG-HCM, từ đó tạo bước đột phá về chất trong công tác lý luận nói chung, đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị nói riêng, trước hết tập trung vào 5 chương trình lớn, đồng thời là những điểm nhấn quan trọng, phù hợp với chiến lược phát triển của ĐHQG-HCM về lĩnh vực này:

 

1) Đổi mới  căn bản nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị;

 

2) Tăng cường liên kết, phối hợp có hiệu quả giữa Trung tâm với các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM trong nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị, phục vụ cho giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị;

 

3) Thực hiện thường xuyên công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức ĐHQG-HCM và các đối tượng khác;

 

4) Xây dựng, phát triển, hoàn thiện đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tại ĐHQG-HCM;

 

5) Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học.

         Nhằm tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt-học tốt, đưa hoạt động của Trung tâm Lý luận chính trị ngày càng đi vào nề nếp; tạo điều kiện cho các giảng viên giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, thúc đẩy việc đổi mới phương thức giảng dạy và học tập. Vừa qua Ban Giám đốc TTLLCT đã triển khai chủ trương đưa nội dung tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam vào bài giảng các môn lý luận chính trị trên cơ sở quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy ĐHQG-HCM.

Bước đầu cho thấy đội ngũ giảng viên TTLLCT (cơ hữu và thỉnh giảng) triển khai tốt nội dung này, các bài giảng đã được giảng viên soạn thảo tốt, lồng ghép đưa nội dung tuyên truyền chủ quyền biển đảo dưới các hình thức đa dạng và sinh động vào trong các bài giảng cho học viên, sinh viên các trường ĐH (KHTN, Công nghệ thông tin, ĐH Quốc tế, Kinh tế Luật, Khoa Y…), giảng viên đã vận dụng tốt các  kỹ năng thuyết trình, chú trọng gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy và có nhiều ví dụ minh họa. Hầu hết các bài giảng đều được chuẩn bị công phu; nhiều giảng viên đã sử dụng khá tốt, khá nhuần nhuyễn các phương pháp giảng dạy tích cực, phát huy được thế mạnh công nghệ thông tin, sử dụng trình chiếu power point trong những bài giảng thuộc các môn Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, giảng viên còn hướng dẫn sinh viên cách tra cứu tài liệu phù hợp với việc học tập, cách triển khai lập luận trong bài viết, đồng thời đổi mới phương pháp ra đề theo kiểu đề mở có liên hệ thực tế và phải định hướng vì SV chưa có trải nghiệm xã hội cho tương ứng với các nội dung đổi mới đã tạo nên hiệu ứng tích cực từ người học, góp phần bồi dưỡng củng cố ý thức, lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của sinh viên và nâng cao tình cảm, thái độ đúng đắn đối với cuộc sống.