Sáng 30/08/2016, Trung tâm Lý luận chính trị – ĐHQG.HCM tồ chức buổi Tọa đàm “Một số bài học kinh nghiệm trong việc giảng dạy các môn LLCT tại ĐHQG-HCM” nhân dịp đầu năm học 2016-2017. Tham dự buổi tọa đàm có Ban Giám đốc Trung tâm LLCT, các trưởng phòng, trưởng bộ môn, giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của Trung tâm.

PGS.TS Đinh Ngọc Thạch, Giám đốc TTLLCT đã phát biểu chào mừng quý thầy, cô đến tham dự buổi tọa đàm đầu năm học 2016-2017, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ giảng viên trong năm học 2015 - 2016, đồng thời mong muốn trong năm học tới quý thầy, cô tiếp tục đổi mới và sáng tạo trong công tác giảng dạy, nghiên cứu LLCT.

 

PGS.TS Đinh Ngọc Thạch, Giám đốc TTLLCT phát biểu khai mạc Tọa đàm

Tiếp theo, TS. Nguyễn Ngọc Thu, Trưởng bộ môn Triết học và CNXHKH trao đổi một số nội dung về công tác chuyên môn, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng đối với công tác đào tạo LLCT tại 4 trường thành viên và Khoa Y của ĐHQG-HCM; sự cần thiết cập nhật Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vào việc giảng dạy, nghiên cứu LLCT; biên soạn tài liệu hướng dẫn học tập các môn LLCT dành cho sinh viên; kiến nghị các trường cải thiện điều kiện vật chất cho giảng dạy, học tập; đẩy mạnh liên kết đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giữa Trung tâm với các trường thành viên ĐHQG-HCM.

 TS. Nguyễn Đinh Quốc Cường, Phó Trưởng Bộ môn Triết học và CNXHKH trao đổi một số nội dung liên quan đến việc tổ chức đào tạo các môn LLCT, nội quy, quy chế giảng dạy và thi cử, công tác giáo vụ…

Các ý kiến trao đổi tại buổi tọa đàm đã đánh giá cao việc quản lý giảng dạy, học tập, thực hiện tốt giờ giảng, ra đề thi, coi thi; sự vận dụng nghiêm túc, linh hoạt Quy chế kiểm tra và chấm thi, hình thức cộng và trừ điểm đối với sinh viên trong quá trình học.

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc hình thức thi kết thúc môn học (trắc nghiệm hay tự luận); cung cấp danh sách lớp sớm cho giảng viên quản lý lớp; cung cấp đáp án cho giảng viên chấm bài thi; bố trí giờ giảng hợp lý để tiết kiệm thời gian cho các thầy, cô (thay 2, hoặc 3 tiết bằng 5 tiết cho trọn buổi sáng, tương tự như vậy đối với buổi chiều); kết hợp tính tư tưởng, chuẩn hóa với tính khoa học, hiện đại trong quá trình biên soạn tài liệu hướng dẫn học tập; nhắc nhở về văn hoá ứng xử của sinh viên; cân nhắc việc tổ chức thảo luận nhóm sao cho thiết thực, hiệu quả…

TS.Thái Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm đã cảm ơn sự hỗ trợ của giảng viên thỉnh giảng trong thời gian qua. Ngoài việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Trung tâm còn có chức năng tư vấn về lý luận chính trị cho BGĐ ĐHQG-HCM.

 

TS Thái Thị Thu Hương, PGĐ TTLLCT phát biểu tại buổi Toạ đàm

TS Nguyễn Ngọc Thu, Chủ tọa buổi Tọa đàm, thay mặt bộ môn Triết học và CNXHKH, cũng như Trung tâm LLCT, cảm ơn quý thầy cô trong và ngoài Trung tâm, các phòng chức năng đã làm hết sức mình vì sự phát triển của Trung tâm, nhất là trong công tác đào tạo LLCT, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp tại buổi Tọa đàm, phát huy những mặt tích cực, khắc phục hạn chế, thiếu sót, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn LLCT trong năm học 2016-2017.

 

ThS Hà Thanh Minh phát biểu tại buổi Tọa đàm

  

TS Dương Kiều Linh phát biểu tại buổi Tọa đàm