Nhằm tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt-học tốt, đưa hoạt động của Trung tâm Lý luận chính trị ngày càng đi vào nề nếp; tạo điều kiện cho các giảng viên giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, thúc đẩy việc đổi mới phương thức giảng dạy và học tập. Vừa qua Ban Giám đốc TTLLCT đã triển khai chủ trương đưa nội dung tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam vào bài giảng các môn lý luận chính trị trên cơ sở quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy ĐHQG-HCM.

Bước đầu cho thấy đội ngũ giảng viên TTLLCT (cơ hữu và thỉnh giảng) triển khai tốt nội dung này, các bài giảng đã được giảng viên soạn thảo tốt, lồng ghép đưa nội dung tuyên truyền chủ quyền biển đảo dưới các hình thức đa dạng và sinh động vào trong các bài giảng cho học viên, sinh viên các trường ĐH (KHTN, Công nghệ thông tin, ĐH Quốc tế, Kinh tế Luật, Khoa Y…), giảng viên đã vận dụng tốt các  kỹ năng thuyết trình, chú trọng gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy và có nhiều ví dụ minh họa. Hầu hết các bài giảng đều được chuẩn bị công phu; nhiều giảng viên đã sử dụng khá tốt, khá nhuần nhuyễn các phương pháp giảng dạy tích cực, phát huy được thế mạnh công nghệ thông tin, sử dụng trình chiếu power point trong những bài giảng thuộc các môn Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, giảng viên còn hướng dẫn sinh viên cách tra cứu tài liệu phù hợp với việc học tập, cách triển khai lập luận trong bài viết, đồng thời đổi mới phương pháp ra đề theo kiểu đề mở có liên hệ thực tế và phải định hướng vì SV chưa có trải nghiệm xã hội cho tương ứng với các nội dung đổi mới đã tạo nên hiệu ứng tích cực từ người học, góp phần bồi dưỡng củng cố ý thức, lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của sinh viên và nâng cao tình cảm, thái độ đúng đắn đối với cuộc sống.

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận chứng chỉ môn Tư thưởng Hồ Chí Minh khóa 3 năm 2014

 


Trung tâm Lý luận chính trị thông báo đến các anh chị học viên lớp Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tư thưởng Hồ Chí Minh khóa 3 ngày 22/8/2014 vui lòng đến nhận chứng chỉ tại Trung tâm.

Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Lý luận chính trị Nhà điều hành ĐHQG-HCM, khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM.

Thời gian: Chứng chỉ được phát từ ngày 13/9/2014, từ thứ 2 đến thứ 6, buổi sáng từ 8h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 15h30.

Lưu ý:

 - Khi nhận chứng chỉ học viên mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân;

-  Nếu nhận chứng chỉ giúp người khác phải có giấy ủy quyền có chữ ký của bên ủy quyền, bên được ủy quyền và xác nhận của cơ quan;

-  Điện thoại liên hệ: 0987018338 (Thanh Nhiên)

 

          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 10 năm 2014

                               TL. GIÁM ĐỐC

                KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT&NCKH

                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                                           (đã ký)

 

                            Nguyễn Thị Thanh Nhiên

                  

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA  TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

                        Số: 26/TB -TTLLCT- ĐT&NCKH

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 6 năm 2014                                               

THÔNG BÁO

            Về việc tổ chức Lớp Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Triết học Sau Đại học

Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, nâng ngạch, đào tạo sau đại học cho giảng viên của các trường đại học và cao đẳng; Trung tâm Lý luận chính trị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Triết học sau đại học.

1. Đối tượng:              Học viên đã tốt nghiệp đại học.

2. Nội dung:              Chương trình Triết học sau đại học không chuyên ngành Triết học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số tiết: 60 tiết

3. Thời gian học:       - Lớp học khai giảng ngày 15/6/2014

- Thời gian học: Các ngày trong tuần,

sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30

4. Địa điểm học:        Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM, Phòng 703, Nhà Điều Hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

5. Học phí:                  1.500.000 đ/học viên.

6. Địa chỉ liên hệ và đăng ký:

Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM, Phòng 707,

Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: (848) 37242160 (Ext:1432);

Di động: 0907759206 Cô Nhiên, 0939028519 Cô Hương.

Đăng ký qua Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học viên đăng ký tham gia lớp học cần ghi đầy đủ thông tin theo mẫu sau:

TT

Họ

Tên

Ngày, Tháng,

năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi sinh

Cơ quan công tác

Số điện thoại

liên lạc

email

Lưu ý: -     Học viên cần điền đầy đủ và chính xác thông tin khi đăng ký.

-          Mỗi học viên nộp một tấm hình thẻ 4x6 điền đầy đủ thông tin (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, nơi sinh ở mặt sau của hình . Học viên nộp hình khi đăng ký.

Trân trọng.                 

  Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;

 

- Lưu: VT, ĐT&NCKH

 

 

(đã ký)

 

PGS.TS Đinh Ngọc Thạch