ĐẠI HỌC QUỐC GIA  TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

                        Số: 26/TB -TTLLCT- ĐT&NCKH

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 6 năm 2014                                               

THÔNG BÁO

            Về việc tổ chức Lớp Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Triết học Sau Đại học

Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, nâng ngạch, đào tạo sau đại học cho giảng viên của các trường đại học và cao đẳng; Trung tâm Lý luận chính trị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Triết học sau đại học.

1. Đối tượng:              Học viên đã tốt nghiệp đại học.

2. Nội dung:              Chương trình Triết học sau đại học không chuyên ngành Triết học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số tiết: 60 tiết

3. Thời gian học:       - Lớp học khai giảng ngày 15/6/2014

- Thời gian học: Các ngày trong tuần,

sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30

4. Địa điểm học:        Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM, Phòng 703, Nhà Điều Hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

5. Học phí:                  1.500.000 đ/học viên.

6. Địa chỉ liên hệ và đăng ký:

Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM, Phòng 707,

Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: (848) 37242160 (Ext:1432);

Di động: 0907759206 Cô Nhiên, 0939028519 Cô Hương.

Đăng ký qua Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học viên đăng ký tham gia lớp học cần ghi đầy đủ thông tin theo mẫu sau:

TT

Họ

Tên

Ngày, Tháng,

năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi sinh

Cơ quan công tác

Số điện thoại

liên lạc

email

Lưu ý: -     Học viên cần điền đầy đủ và chính xác thông tin khi đăng ký.

-          Mỗi học viên nộp một tấm hình thẻ 4x6 điền đầy đủ thông tin (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, nơi sinh ở mặt sau của hình . Học viên nộp hình khi đăng ký.

Trân trọng.                 

  Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;

 

- Lưu: VT, ĐT&NCKH

 

 

(đã ký)

 

PGS.TS Đinh Ngọc Thạch

 

Ngày 14/4/2014, Trung tâm Lý luận Chính trị ĐHQG-HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập và hội thảo khoa học “Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mác – xít trong điều kiện hiện nay”.

Trung tâm được thành lập theo quyết định số 372/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 15/4/2009 của Giám đốc ĐHQG-HCM, có nhiệm vụ quản lý và tổ chức các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị, đánh giá chất lượng đào tạo trong hệ thống ĐHQG-HCM, liên thông liên kết với các đơn vị trong và ngoài ĐHQG-HCM và bước đầu liên kết quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung của ĐHQG-HCM.

Sau 5 năm thành lập, Trung tâm đã hình thành cơ cấu hoàn thiện với 3 phòng chức năng và 6 bộ môn chuyên môn với đội ngũ cơ hữu và cộng tác viên đông đảo, có trình độ trên đại học, đáp ứng cho việc nghiên cứu khoa học và giảng dạy lý luận chính trị trình độ đại học và sau đại học.

Bên cạnh công tác giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn và nghiên cứu khoa học, mỗi năm Trung tâm còn đứng ra tổ chức và đồng tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học các cấp, có ý nghĩa khoa học quan trọng và gây tiếng vang tốt ra ngoài xã hội như: Hội thảo: " Quán triệt vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI vào việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học và cao đẳng”, Hội thảo "Bàn về những giải pháp phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay", Hội thảo: “ Tổng kết việc thực hiện Nghị Quyết 01 của Bộ Chính Trị (khóa VII) về công tác lý luận và định hướng đến năm 2020”, Hội thảo: “Sức sống của chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại ngày nay”; Tọa đàm về “Tổng kết 30 năm sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam”…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt – Phó Giám đốc Thường trực ĐHQG-HCM chúc mừng và ghi nhận những thành tựu của Trung tâm trong công tác giáo dục đào tạo các môn khoa học lý luận, chính trị; đồng thời yêu cầu Trung tâm tiếp tục hoạt động bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được Giám đốc ĐHQG-HCM giao phó; trong đó chú ý tăng cường công tác tổ chức, đào tạo đội ngũ giỏi và tâm huyết; đẩy mạnh đào tạo sau đại học, tăng cường liên kết mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ lý luận trình độ cao ở các tỉnh, thành phía Nam; xây dựng và triển khai các dự án, đề tài khoa học trọng điểm; biên soạn giáo trình, sách tham khảo chất lượng tốt; xúc tiến chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện việc chuyển từ Trung tâm lên Học viện.

                               
PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQG-HCM
chúc mừng sự phát triển của Trung tâm Lý luận Chính trị sau 5 năm thành lập.

Nhân dịp này, ĐHQG-HCM cũng đã tổ chức trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho PGS.TS Đinh Ngọc Thạch – Giám đốc Trung tâm Lý luận Chính trị ĐHQG-HCM nhằm ghi nhận quá trình cống hiến của tập thể LLCT, ĐHQG TP.HCM nói chung và cá nhân Giám đốc Trung tâm LLCT nói riêng.

                        
Những đóng góp của Trung tâm Lý luận Chính trị và Giám đốc Trung tâm Đinh Ngọc Thạch 
 đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và quyết định tặng bằng khen.

Với sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ cán bộ, viên chức;  sự động viên, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo ĐHQG-HCM và sự giúp đỡ, phối hợp của các ban chức năng, các đơn vị trong hệ thống, Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM tin tưởng và quyết tâm thực hiện thành công “Chiến lược xây dựng và phát triển Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM giai đoạn 2012 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”, phát triển Trung tâm thành Học viện, trở thành đầu mối gắn kết các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này trong toàn ĐHQG-HCM.

 
Sau lễ kỷ niệm, Trung tâm tổ chức Hội thảo khoa học
“Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mác – xít trong điều kiện hiện nay”
với hơn 20 bài viết đăng kỷ yếu.

Trung tâm Lý luận chính trị vừa tổ chức buổi sinh hoạt học thuật dành cho cán bộ, giảng viên trong trung tâm.

Nhân kỷ niệm 103 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1973 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng và nhằm tôn vinh, lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của đức tính người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, ngày 08 tháng 03 năm 2013, Công đoàn cơ sở Trung tâm Lý luận Chính trị, Công đoàn cơ sở Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM đã cùng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM tổ chức buổi giao lưu kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng....